การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

  • วิธีประหยัดพลังงาน
  • จรรยาและวินัยข้าราชการ
  • รสส รับผิดชอบ เสียสละ สามัคคี
  • ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
  • โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

สถานีข่าว

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
20 ม.ค. 2566
นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์...
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2565
14 ธ.ค. 2565
นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคว...
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ให้เกิดผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป
ขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรณีการแบ่งส่วนราชการในกรมตามหลักการมอบอำนาจ
Adobe Acrobat Reader โปรแกรมเสริม ช่วยให้สามารถเปิดไฟล์เอกสารนามสกุล(.pdf) ที่ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอก ไม่เสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้
Google Chrome เบราว์เซอร์แนะนำ สำหรับเปิดเว็บไซต์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อการ เข้าถึงข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด โปรแกรมได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้