การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2566
27 ต.ค. 2566
91

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8