การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2566
12 ต.ค. 2566
31

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10