การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
20 ม.ค. 2566
135
gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21