TOP
ขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรณีการแบ่งส่วนราชการในกรมตามหลักการมอบอำนาจ
1 ก.ย. 2565
870

ขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการฯ www.2.jpg (136 KB)